Nyföretagarcentrum

NYFÖRETAGARCENTRUM

Ett samarbete mellan

Hede Företagargrupp och  Härjedalens Kommun


Nyföretagarcentrums rådgivning


I samarbete mellan Hede Företagargrupp och Nyföretagarcentrum erbjuder vår rådgivare individuell, kostnadsfri och affärsmässig rådgivning inför din företagsstart. Vi tar emot kunder från hela Jämtlands län men prioriterar dem som kommer från kommunerna Östersund, Krokom, Berg, Strömsund, Ragunda, Bräcke och Härjedalen, där vi har lokal finansiering av verksamheten. Självklart behandlar vi ditt ärende konfidentiellt.


Vi börjar med att prata om din affärsidé. Håller den eller behöver den utvecklas? Sedan fortsätter vi med budget, marknadsföring och dina styrkor och svagheter som blivande företagare. Slutprodukten blir ett mycket användbart verktyg: din egen affärsplan.


Lars Bygdén (Härjedalen)

070-233 60 39

larsleobygden@nyforetagarcentrum.se 


Text hämtad från hemsidan: nyforetagarcentrum.se/jamtland