Det här jobbar vi med

Det här jobbar HFG med:

En finare bygd

En finare bygd är en grupp som arbetar med att pyssla om och göra Hede med omnejd en lite finare plats att bo i men även besöka. Det kan vara genom marschaller eller blommor.

Du kan bidra till denna utsmyckning genom att skänka ett bidrag  via swish: 1234 945 622 eller hos Turistinformationen i Hede.


Skyltgruppen

På uppdrag av HFG har Gunnar Eriksson och Svenne Grinde tillsammans med Krister Öhrman nu skapat ett klassiskt längdskidspår med start från Hede Golfbana. Stöd skötseln av spåren genom att swisha valfri frivillig summa till 1234 945 622.

Här behöver vi eldsjälar! Vill du hjälpa till på något vis? Hör av dig!


Nyföretagarcentrum

HFG har ett samarbete tillsammans med  Nyföretagarcentrum i Jämtland.

Boka in ett möte tillsammans med Härjedalens rådgivare när du har en affärsidé!


Näringslivsträffar

Vi åker ett par gånger per år iväg på näringslivsträffar som Härjedalens Kommun anordnar och sammankallar till. Här diskuteras många olika punkter som har med näringslivet att göra och utvecklingsplaner mm i området. På dessa möten kommer även andra företagarföreningar, destinationsbolag och representanter rån Härjedalens kommun.


Elavtalet

HFG har ett tecknat ett fördelaktigt avtal  med Fyrfasen Energi, som våra medlemmar i Hede Företagargrupp (företagare) och Hede Framåt (privatpersoner) får vara delaktig i.

Vänd dig till kansliet för mer info.


Hede Turistinformation

Sedan många år har HFG skött Hede Turistinformation på uppdrag av Härjedalens Kommun men Från 2020-01-01 utgår ingen ersättning från för att hålla turistinformationen öppen: Hfg har valt att ändå fortsätta med denna serivice. Vi håller våran turistinformation öppen under hela året, även i lågsäsong men med vissa justeringar på öppettider.. Den bemannas av ordinarie personal, samt förstärks under högsäsong. Läs mer på www.sonfjallsbygden.se


Stormöte

En gång per år håller HFG  vad vi brukar kalla ett stormöte en kväll för mingel och samvaro och dessutom korar vi Årets Sonfjällsbygdare.


Årets Sonfjällsbygdare

Under Stormötet brukar vi kora årets Sonfjällsbygdare, en person eller flera som har gjort något speciellt för vår bygd. Man får lämna in förslag på vem man tycker ska få denna utmärkelse och sedan får allmänheten rösta på dessa personer.


Projekt: Sonfjället Natur & Kultur

Vi har tidigare gjort en förstudien, som HFG har haft möjlighet att  genomföra tack vare ett stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll. Förstudien fokuserade på att ta vara på våran diamant Sonfjället och göra den mer tillgänglig för alla året runt. Förstudien visade att det finns goda möjligheter att göra ett "upplevelserum" med koppling till just Sonfjället och dess nationalpark i Hede. Vi har nu skickat in en ansökan om att genomföra detta projekt, med stöd av Leader Sjö, Skog och Fjäll, samt en ansökan om investeringsstöd från Härjedalens Kommun.