Det här jobbar vi med

Det här jobbar HFG med:

En finare bygd

En finare bygd är en grupp som arbetar med att pyssla om och göra Hede med omnejd en lite finare plats att bo i men även besöka. Det kan vara genom marschaller eller blommor.

Du kan bidra till denna utsmyckning genom att skänka ett bidrag  via swish: 1234 945 622 eller hos Turistinformationen i Hede.


Skidspår

På uppdrag av HFG har medlemmar skapat ett klassiskt längdskidspår med start från Hede Golfbana. Detta spår är avgiftsbelagt, 400:-/person och säsong alternativt 30:-/dag. Avgiften betalas via swish 1234 945 622.

Här behöver vi eldsjälar! Vill du hjälpa till på något vis? Hör av dig!


Nyföretagarcentrum

HFG har ett samarbete tillsammans med  Nyföretagarcentrum i Jämtland.

Boka in ett möte tillsammans med Härjedalens rådgivare när du har en affärsidé!


Näringslivsträffar

Vi åker ett par gånger per år iväg på näringslivsträffar som Härjedalens Kommun anordnar och sammankallar till. Här diskuteras många olika punkter som har med näringslivet att göra och utvecklingsplaner mm i området. På dessa möten kommer även andra företagarföreningar, destinationsbolag och representanter rån Härjedalens kommun.


Elavtalet

HFG har ett tecknat ett fördelaktigt avtal  med Fyrfasen Energi, som våra medlemmar i Hede Företagargrupp (företagare) och Hede Framåt (privatpersoner) får vara delaktig i.

Vänd dig till kansliet för mer info.


Hede Turistinformation

Vi har valt att hålla vår turistinformation öppen under hela året! Detta trots att det sedan 2020-01-01 inte längre utgår något bidrag från Härjedalens Kommun. 


Stormöte

En gång per år håller HFG  vad vi brukar kalla ett stormöte en kväll för mingel och samvaro och dessutom korar vi Årets Sonfjällsbygdare.


Årets Sonfjällsbygdare

Under Stormötet brukar vi kora årets Sonfjällsbygdare, en person eller flera som har gjort något speciellt för vår bygd. Man får lämna in förslag på vem man tycker ska få denna utmärkelse och sedan får allmänheten rösta på dessa personer.


Sonfjället Natur & Kultur

Upplevelserum med utställningar om Sonfjället och nationalparken. Under året har vi dessutom en eller flera tillfälliga utställningar. Här finns även en butik med kartor, böcker samt lokalt hantverk. Möjlighet finns att hyra delar av lokalen som möteslokal eller till konferenser.