Hede Vemdalens Industri fastigheter

Hyresfastigheterna

Hede Företagargrupp äger tre hyresfastigheter i Hede med adresser på Råndalsvägen samt Läkargatan. De ligger alltså centralt belägna i byn, mitt emot Fjällhälsan. Det finns totalt 30 lägenheter i olika storlek.

 

Vill du göra en intresseanmälan på lägenheterna?

Kontakta kansliet 0684 -411 02

eller maila Oss direkt: info@hedeforetagargrupp.se

 

Intresseanmälan - Förråd:

Vi har även förråd som kan hyras av privatpersoner eller företag.

Kontakta kansliet 0684 -411 02

eller maila Oss direkt: info@hedeforetagargrupp.se

 

 

 

 

Bor Du redan hos Oss och vill göra en felanmälan på något i din lägenhet, använd gärna formuläret nedan:

 

 

Lars Bygdén

Ordförande

 

070-233 60 39

Eva-Marie Nordström

Vice Ordförande

 

070-321 72 62

Staffan Grubb

Kassör

 

070-621 86 89

Hede Företagargrupp

Hede Företagargrupp, Hede Framåt samt Hede Vemdalens Industrifastigheter har en och samma styrelse som är väldigt aktiv:

 
 
 
 
 

Staffan Grinde

Vaktmästare

 

070-241 12 00

 

Felanmälan till kansliet:

Gazzan Al Taki

Vaktmästare

 

072-261 39 45

 

Felanmälan till kansliet:

Info:

Hede Vemdalens Industrifastigheter

Bankgiro: 5188-8618

Hyran skall betalas i förskott, den sista varje månad.

 

Gunnar Eriksson

Ledamot

 

072-247 08 98

Peter Eriksson

Ledamot

 

070-315 01 41

Svenne Grinde

Ledamot

 

070-521 18 75

Karin Bromé

Ledamot

 

070

Mailadress

Marie Lövnord

Suppleant

 

070-369 62 99

Kent Thunell

Suppleant

 

070-646 97 90

Mailadress

Robert Dahlberg

Suppleant

 

070-320 37 17