Hede Vemdalens Industri fastigheter

HVIF


HEDE VEMDALENS INDUSTRIFASTIGHETERHyresfastigheterna

Hede Företagargrupp äger tre hyresfastigheter i Hede med adresser på Råndalsvägen samt Läkargatan. De ligger alltså centralt belägna i byn, mitt emot Fjällhälsan. Det finns totalt 30 lägenheter i olika storlek. 

 

Vill du göra en intresseanmälan på lägenheterna?

Kontakta kansliet 0684 -500 50

eller maila Oss direkt: info@hedeforetagargrupp.se

 

Intresseanmälan - Förråd

Vi har förråd lediga i:

 Hyreshusen Råndalsvägen (varmförråd, förrådsrum)

 Magasinförrådet (kallförråd, fack)

Vi har även förråd som kan hyras av privatpersoner eller företag.

Kontakta kansliet 0684 -500 50

eller maila Oss direkt: info@hedeforetagargrupp.se

info@hedeforetagargrupp.se

 

 

 

 

Bor Du redan hos Oss och vill göra en felanmälan på något i din lägenhet, använd gärna formuläret nedan:

 

 

 
 
 
 
 

Staffan Grinde

Vaktmästare


070-241 12 00


Felanmälan till kansliet:

Mailadress

Gazzan Al Taki

Vaktmästare


072-261 39 45


Felanmälan till kansliet:

Mailadress

Info:

Hede Vemdalens Industrifastigheter

Bankgiro: 5188-8618

Hyran skall betalas i förskott, den sista varje månad.


Hede Företagargrupp

Hede Företagargrupp, Hede Framåt samt Hede Vemdalens Industrifastigheter har en och samma styrelse som är väldigt aktiv: