Det här jobbar vi med

Det här jobbar HFG med:

En finare bygd

En finare bygd är en grupp som arbetar med att pyssla om och göra Hede med omnejd en lite finare plats att bo i men även besöka. Det kan vara genom marschaller eller blommor.

Du kan bidra till denna utsmyckning genom att skänka ett bidrag  via swish: 1234 945 622 eller hos Turistinformationen i Hede.


Skyltgruppen

På uppdrag av HFG har Gunnar Eriksson och Svenne Grinde tillsammans med Krister Öhrman nu skapat ett klassiskt längdskidspår med start från Hede Golfbana. Stöd skötseln av spåren genom att swisha valfri frivillig summa till 1234 945 622.

Här behöver vi eldsjälar! Vill du hjälpa till på något vis? Hör av dig till Olivia!


Nyföretagarcentrum

HFG har ett samarbete tillsammans med  Nyföretagarcentrum i Jämtland.

Boka in ett möte tillsammans med Härjedalens rådgivare när du har en affärsidé!


Näringslivsträffar

Vi åker ett par gånger per år iväg på näringslivsträffar som Härjedalens Kommun anordnar och sammankallar till. Här diskuteras många olika punkter som har med näringslivet att göra och utvecklingsplaner mm i området. På dessa möten kommer även andra företagarföreningar, destinationsbolag och representanter rån Härjedalens kommun.


Elavtalet

HFG har ett tecknat ett fördelaktigt avtal  med Fyrfasen Energi, som våra medlemmar i Hede Företagargrupp (företagare) och Hede Framåt (privatpersoner) får vara delaktig i.

Vänd dig till kansliet för mer info.


Hede Turistinformation

Sedan många år har HFG skött Hede Turistinformation på uppdrag av Härjedalens Kommun. Från årskiftet 2017/2018 kommer ett tätare samarbete med Destination Vemdalen, efter den nya upphandlingen om mottagarservice. Området berikas även med ett antal "InfoPoints". Vi håller våran turistinformation öppen under hela året, även i lågsäsong. Den bemannas av ordinarie personal, samt förstärks under högsäsong. Läs mer på www.sonfjallsbygden.se


Hede Byfest och andra arrangemang

Sedan länge har Hede en egen byfestvecka som alltid infaller under vecka 30. Veckan fylls av olika arrrangemang och vi försöker att väva ihop det hela så att programpunkterna inte krockar, att vi samannonserar och att vi försöker utveckla byfestveckan år från år. Läs mer på hedebyfest.se eller via facebook.

Under resten av året arrangerar vi även andra aktiviteter tillsammans med byns företagare och föreningar, såsom Vårfesten, Barnens Spöklördag, Julkvällen mm. 


Stormöte blir GlöggMys

En gång per år håller HFG  vad vi brukar kalla ett stormöte men de senaste åren har vi testat något nytt och kör numera Årets GlöggMys. en kväll för mingel och samvaro och dessutom korar vi Årets Sonfjällsbygdare.


Årets Sonfjällsbygdare

Under Stormötet/GlöggMyset brukar vi kora årets Sonfjällsbygdare, en person eller flera som har gjort något speciellt för vår bygd. Man får lämna in förslag på vem man tycker ska få denna utmärkelse och sedan får allmänheten rösta på dessa personer.


Projekt: Sonfjället Natur & Kultur

Vi har tidigare gjort en förstudien, som HFG har haft möjlighet att  genomföra tack vare ett stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll. Förstudien fokuserade på att ta vara på våran diamant Sonfjället och göra den mer tillgänglig för alla året runt. Förstudien visade att det finns goda möjligheter att göra ett "upplevelserum" med koppling till just Sonfjället och dess nationalpark i Hede. Vi har nu skickat in en ansökan om att genomföra detta projekt, med stöd av Leader Sjö, Skog och Fjäll, samt en ansökan om investeringsstöd från Härjedalens Kommun.